Search

Čtvrtá průmyslová revoluce

V průběhu existence člověka došlo k mnoha objevům, přišly různé stroje a vynálezy usnadňující práci. Vzhledem k tomu, že lidé se vždy snažili získat maximum z dostupných zdrojů za minimum nákladů, zjednodušování a optimalizace práce se ukázala jako ta správná cesta. V dnešní technické době, která se neuvěřitelně rychle vyvíjí, to platí mnohonásobně.
Není tedy žádným překvapením, že průmyslové podniky napříč všemi odvětvími propadají automatizaci. Toto období je označováno jako „Čtvrtá průmyslová revoluce“ neboli „Průmysl 4.0“. Ale co se pod těmito termíny skrývá a kde se tu vzaly?
Rameno robota

4 průmyslové revoluce

Říká se, že éru člověka poznamenaly 4 velké a významné milníky týkající se právě výrobních procesů. Jsou nazývány jako „průmyslové revoluce“. Když se řekne průmyslová revoluce, každý si jistě představí Jamese Watta a jeho parní stroj. Zde to vše právě začalo:
1. průmyslová revoluce – počátky mechanizace za využití vodní a parní energie
2. průmyslová revoluce – příchod elektřiny, sériová a hromadná výroba, instalace montážních linek
3. průmyslová revoluce – zavedení počítačů, automatizace výrobních procesů
4. průmyslová revoluce – digitalizace a prohloubení automatizace, využívání robotů a manipulátorů
Strojní mechanizace

Chytré továrny a roboty

Hlavní myšlenkou Průmyslu 4.0 byl vznik tzv. „chytrých továren“ (zřejmě po vzoru „chytrých telefonů“). Zde mají jednoduché a opakující se lidské činnosti na starosti různé roboty a manipulátory tak, aby došlo k co největší optimalizaci výroby a eliminaci lidských chyb. Samozřejmostí je vzájemné propojení jednotlivých strojů a přístrojů, které jim umožňuje spolupracovat, a ovládání pomocí vzdálených mobilních zařízení. Tato investice dále vede ke zvyšování výrobní flexibility firem a výslednému snižování nákladů.
Někdo může namítnout, že tato zařízení berou lidem práci. Bylo již však několikrát dokázáno, že naopak utváří nová pracovní místa. Sice dojde ke snížení nebo úplné eliminaci potřeby pracovníků s nízkou kvalifikací, ale na druhou stranu vzroste potřeba zaměstnanců s kvalifikací vyšší. Je tedy jen na každém člověku, jak s těmito informacemi naloží.