Search

Nejdříve odhalíme stupeň vašeho postižení spánkovou apnoí


V případÄ› že vám diagnostikujeme podezÅ™ení na spánkovou apnoi, bude následovat vaÅ¡e celonoÄní monitorování spánku. Teprve výsledky tohoto důkladného vyÅ¡etÅ™ení odhalí stupeň vaÅ¡eho postižení. Na jeho základÄ› tým naÅ¡ich odborných lékařů doporuÄí další postup, jakým budeme vaÅ¡i spánkovou apnoi Å™eÅ¡it. NaÅ¡e soukromá ORL klinika LENTE v Plzni se léÄbou spánkových problémů zabývá již od roku 2006. ZajiÅ¡Å¥ujeme celou Å¡kálu potÅ™ebných vyÅ¡etÅ™ení pomocí moderních přístrojů. Rádi se podíváme i na vaÅ¡e spaní, chrápání a spánkovou apnoi.

Své práci dokonale rozumíme

Vzhledem k tomu, že naÅ¡e ORL klinika je centrem výzkumu léÄby spánkové apnoe a chrápání, můžeme vám miniinvazivní operace v rámci svých studií provést celá zdarma. Navíc spolupracujeme se vÅ¡eobecnou zdravotní pojiÅ¡Å¥ovnou. Pokud tedy odhalíme vaÅ¡e onemocnÄ›ní, jakým je spánkové apnoe, spánkovou monitorací a urÄíme pÅ™esnÄ› místo, kde dochází k uzávÄ›ru dýchacích cest, budeme moci pÅ™istoupit k adekvátnímu Å™eÅ¡ení. Do naÅ¡ich rukou se můžete svěřit s klidným srdcem!